Kvennstugua

Kvennstugua > Smia > Skolestua > Stallen > Stabburet > Låven > Landhandelen > Pakkbua

Kvennstugua i Vallset er et lite bygdetun bygget opp av frivillige, der det i tidligere tider var kvernbruk og sagbruk.
Kvennstugua ligger der søndre Amundrud kvern – og sagbruk lå tidligere. Etter at noen frivillige hadde ryddet og merket gamle ferdselsårer i området , og satt opp informasjonstavler ved gamle kulturminner, kunne de samme frivillige i samråd med kommunen, starte med å flytte et gammelt falleferdig tømmerhus fra Ilseng til stedet der den gamle kverna hadde ligget.
Her var det nå blitt mørk, hogstmoden granskog. Tømmerhuset hadde samme størrelse som branntakstbeskrivelse av den gamle kverna anga, og det kunne plasseres på steiner etter den gamle grunnmuren.

Muren rundt vasshjulet var nærmest intakt, og her ble det bygd opp et nytt vasshjul for å demonstrere den gamle teknologien.
Huset fikk navnet Kvennstugua og ble åpnet som kaffestue for turgåere hver søndag, da noen nye frivillige tok på seg kaffekoking og vaffelsteking. Kvennstugua utviklet seg etter hvert til å bli en fast møteplass i helger, der en kunne møte gamle kjente, og der mye kunnskap om tidligere virksomhet ble utvekslet.

Knut Sand, gammel vallseting, aktiv i milorg i Vallset under krigen, kunne fortelle om hemmelig etterretningsvirksomhet med en viktig XU sender i området. De få som hadde kjennskap til saken, var nå gått bort. Virksomheten var av myndighetene taushetsbelagt fram til 1985, men nå kunne det komme fram i lyset.
Derfor er en interessant del av den lokale okkupasjonshistorien synliggjort gjennom gjenstander, modeller, bilder og tekster i loftetasjen i Kvennstugua.

Livet i husmannsstua, levevilkår, mat, klær og litt om folkemedisin er også illustrert oppe på loftetasjen. Husene i Kvennstugua er plassert slik at de foruten å være rammen rundt et bygdetun, utgjør en storslagen friluftsscene. Skjermet fra forstyrrende bilstøy, i en en egen atmosfære inne i skogen, med elvesus bak gamle tømmerhus, kan publikum føle seg flyttet hundre år tilbake i tid. I disse idyilliske omgivelsene blir det hvert år i juni framført et teaterstykke i friluft.
Første gang, i 1994, ble «Dagmar» et lystspill av Ove Ansteinsson satt opp.
Fra 1925 til sin død i 1942 bodde Ove Ansteinsson i Oveli, møllerboligen til kvernbruket som lå her tidligere.
Synd at han ikke selv fikk oppleve noe av suksessen som teaterstykkene hans har hatt i Kvennstugua. Kvennstugua er åpen hver søndag i sommerhalvåret, kl. 11.00 – 15.00.
Da selges kaffe og vafler, det er mulighet å handle i den gamle landhandelen. Alle husene åpnes med fri

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen