Om Vallset kulturstier

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier er en frittstående forening bestående av frivillige som arbeider for samordning av grunneierinteresser og allmennhetens interesser i et område med stor verdi for turgåere/trimmere og betydelig kulturell og lokalhistorisk interesse.

org.nr 913 565 789

Viktige punkter i formålsparagrafen:
a) Merking av turstier i skogområdene tilknyttet boligbebyggelsen i Vallset.
b) Merking av kultur – og fornminner med informasjonstavler, og drive et enkelt grendemuseum med kaffestue for turgåere.

Foreningen ble stiftet 10.januar 1991.
Det første styret besto av:
Leder Bjørn Amundrud, kasserer Hallstein Tårneby, sekretær Oddmund Rønningsbakken, styremedlemmer Knut Amundrud og Sverre Hansen.

Da noen frivillige begynte arbeidet med å bygge opp Kvennstugua i1990, var det kun rester etter gamle steinmurer igjen på stedet der kvernbruket hadde stått. En fin buet gråsteinsmur rundt åpningen for vannet som var brukt til å drive vasshjulet, var det mest iøynefallende beviset på tidligere tiders liv og virke. I vasshjulets tid var det både kvern- og sagbruk på dette stedet. Folk kom fra hovedbygden og den nærmeste omegn hit for å male korn til mjøl, og for å skjære tømmerstokker til planker. På det meste var det tilsammen 7 kvernbruk, 5 sagbruk, ei stor smie, vadmelsstamperi og garveri langs Fosselva mellom Haraset og Foss.

I 1910 ble det bygd demning øverst i elva, rørgate langs elva og kraftstasjon nederst. Det ble elektrisk kraft, og vasshjulets tid var forbi. Steinmurer på gamle hustufter, og et rikt stinett, er det som står igjen etter ei aktiv tid med industrivirksomhet og bosetting i området. På slutten av 1980-tallet startet noen frivillige med rydding og merking av gjengrodde stier, og skilting av kulturminner. Dette ble starten på en ny epoke langs elva.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen