Skåråsberget skogskapell (Jordbærkjerka)

I 1977 var første gang polsk ungdom plukket jordbær i Vallset. Årene etter har et stort antall polske ungdommer tilbrakt sommeren i bygda. Opptil 400 har i enkelte somre vært engasjert med jordbærplukking og annet gårdsarbeid.

Polen er et av de mest religiøse kristne landene i verden. 97 % av befolkningen er katolske. Dette avspeilet seg også blant jordbærplukkerne som savnet et sted hvor de kunne ivareta sitt religiøse behov under plukkersesongen.

Ola Lie og Thore Rasmussen fikk da ideen om å sette opp et kirkebygg for polakkene. Like sør for gården på Lie er det en bergtopp som kalles Skåråsberget. Navnet kommer av ”skåret i åsen”. Grunnen her tilhører Lie gård som i dag eies av Berit Lie. Fra berget er flott utsikt ut over Hedmarksbygdene med Mjøsa og fjellene i vest i det fjerne. Til utsiktspunktet er det merket flere stier som benyttes flittig.

Bygget er oppført etter en modell av en eldre kirke i Zakopane i Polen. Rundtømmeret ble hogd av furu som vokste på berget her, og flettet spon som er innført fra Polen er brukt mellom stokkene.

Det er polakker som har utført det meste av det praktiske arbeidet med oppføringen. Henryk Dømanski, bærplukker fra Kietce, har på fritiden skåret ut Kristusfiguren og apostlene over alteret.

Kirkebygget ble påbegynt i 1993 uten at byggetillatelse ble innhentet. Teknisk utvalg i kommunen forlangte bygget fjernet. Byggherrene valgte da å gi bort kirkebygget til Vallset Kulturstier dersom kommunen ga tillatelse til at bygget kunne bli stående. I kommunestyre-møtet høsten 1995 ble det med 35 mot 15 stemmer vedtatt at bygget skulle få stå.

Kapellet eies og drives nå av foreningen Vallset Kulturstier til beste for allmennhetens interesser. Samtidig blir også de kirkelige interesser som den polske ungdom har knyttet til bygget ivaretatt.

Kapellet står alltid ulåst. Besøkende som ønsker å benytte kapellet til stillhet vil innenfor døren finne et bord med bla Bibel og meditasjonsark. Her ligger også gjesteboka. Gjennom gjesteboka kan en regne at stedet her og kapellet blir besøkt av 4 - 5000 personer hvert år. Rundt kapellet går også ”Skåråsbergprekenstien” som forener vandring og meditasjon.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen