Landhandelen

Kvennstugua landhandel er det siste tilskudd på bebyggelsen. Et gammelt tømmerhus fra Presterud nedre, der en av de første handelsstedene i Vallset lå på slutten av 1800-tallet, ble revet og satt opp igjen her på bygdetunet i 2002-03 av frivillige på dugnad. Noen med bakgrunn fra handel i bygda samlet inn gammelt inventar, utstyr, ”varer”, skilter, disker, skap og kontorutstyr fra nedlagte landhandlerier/handelslag i Vallset, Romedal, Åsvang, Åsbygda og på Tangen. Mange enkeltpersoner har også bidratt med mange typiske butikkgjenstander.  

Resultatet er blitt en meget fin dokumentasjon på et eldre landhandleri slik mange husker det fra 1930-50-tallet. Her får du den gamle nostalgien inn over deg så fort du kommer inn gjennom døra. Butikken rommer også et lite gammeldags kontor med tilhørende inventar og utstyr fra før i tida. Den gamle ”Post i butikk”- ordningen presenteres også her med identisk inventar og utstyr, brev - og pakkevekter, tabeller og protokoller og aviser fra en nesten glemt tid. Butikken innheolder også en billedmontasje over tidligere handelssteder i bygda fra 1870 og fram til i dag.

Landhandelen åpnet 8.august 2004 med bl.a.en historisk presentasjon av handelsvirksomheten i bygda de siste 140 årene, både i ord og toner. Jan Arne Berg har for øvrig skrevet boka ”Landhandelen - Handelslaget - Posten – telefonen og banken ” som Vallset Kulturstier ga ut i 2007 og som nettopp omhandler alle handelsstedene opp gjennom tida innen gamle Romedal kommune.

I sommerhalvåret betjenes Kvennstugua Landhandel av to handelsbetjenter på dugnad hver søndag. Her kan en kjøpe litt bygdehåndverk, brukskunst, strikkeprodukter, enkle gaveartikkler, nostalgisk sukkertøy og Krone-is for en krone. Om høsten selges litt grønnsaker og bær. 

Formålet med å bygge opp igjen en gammel bygdebutikk – slik den framstår i Kvennstugua – er å ta vare på fortida, tilfredstille de eldres minner og ikke minst fortelle nye generasjoner om hvilke varer en kunne få kjøpt før handelssentrene kom og bilen ble allemannseie. Dessuten prøver en her å gjenskape livet og atmosfæren i og omkring landhandelen, som også var et viktig kommunikasjonsknutepunkt for folk på bygda. Stiene og vegene gikk forbi bygdebutikken. Dermed er også den funksjonen en naturlig del av Vallset Kulturstier.  

«Velkommen inn! Vær så god - skal det være noe i dag?»

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen