Turstiene

Turstiene > Onsdagsturer 2018 > Kart > Stifaddere

Turstiene er en viktig del av Vallset Kulturstiers virksomhet. Foreningen rydder og merker turstier i skogområdene nær boligbebyggelsen i Vallset. Hensikten er først og fremst å gi folk et tilbud om mosjon og frisk luft i nærområdene, og samtidig i avstand fra plagsom biltrafikk.

I tillegg legges det vekt på å ta vare på kulturlandskapet og kulturhistorien ved å holde gamle ferdselsårer åpne og ved å merke gamle boplasser.

Ved hjelp og god støtte fra Fylkesmannen i Hedmark, Landbruksavdelingen, har Vallset Kulturstier gitt ut et kart med turstier, og informasjon om kulturminner i bygda.
125 km stier er ryddet og merket, over et område som berører 65 grunneiere.
Et populært turmål er Festningsberget med den gamle bygdeborgen, og underveis kan man raste i Starbergkoia, som frivillige fra Vallset Kulturstier har restaurert og opp igjen på Starberget.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen