Styret

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Styret i 2018 består av:
Leder: Erik Norstad
Nestleder: Kjell Joar Dybdahl
Kasserer: Jan Dahlen
Sekretær: Arnfinn Standerholen
Styremedlem: Wenche Haslie
Styremedlem: Ingeborg Amundrud
Styremedlem: Øystein Engen
Varamedlem: Solveig Berglund

Komiteer oppnevnt av styret:
Tilsyn med skogskapellet         Grethe Skaaraas, Reidar Westgård

Tilsyn med Kvennstugua          Øystein Engen, Ingeborg Amundrud, Tor Ola Lundsbakken

Tilsyn med Starbergkoia          Ola Volungholen

Ansvar for Landhandelen        Jan Arne Berg, Arnfinn Standerholen

Ansvar for kaffesalg                  Arnfinn Standerholen, Jan Dahlen

Ansvar for turstiene                 Erik Norstad, Wenche Haslie

Kvennstuguteatret                    Erik Norstad, varamedlem Ingeborg Amundrud

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen