Støttemedlemskap

Om Vallset kulturstier > Styret > Støttemedlemskap > Årsberetninger

Vallset Kulturstier har i dag 131 støttemedlemmer, og vil gjerne ha mange flere. Medlemskapet koster kr. 150.- pr år, og nye medlemmer får et flott kart over turstiene og kulturminnene i området. Kartet selges også til ikke-medlemmer for kr. 50.-

Støttemedlemskap medfører ingen forpliktelser, bortsett fra at noen blir forespurt om å stille som kaffekoker/vaffelsteker i Kvennstugua en søndag i løpet av sesongen.

Medlemskap kan tegnes ved besøk i Kvennstugua eller Landhandelen, eller ved innbetaling til:
Vallset Kulturstier v/Jan Dalen, 2330 Vallset
på kto.nr. 1822 48 93805

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen