Stifaddere

Turstiene > Onsdagsturer 2018 > Kart > Stifaddere

For å holde vedlike det omlag 125 km lange stinettet med merking og rydding, ble det i 2010 etablert en ordning med frivillige stifaddere.
32 personer sa seg villig til å delta, disse fikk tildelt hver sin strekning som de har ansvar for.
Om det er andre som også vil delta i denne dugnaden, er det fremdeles behov for flere.

Kontaktpersoner:
Erik Norstad 901 86184
Wenche Haslie 922 52085

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen