Onsdagsturer 2018

Turstiene > Onsdagsturer 2018 > Kart > Stifaddere


Onsdag 2.mai kl.1800

Vallset - Bloksberg
Vi går om «Bloksberg», koia til  Oddmund Rønningsbakken og og om Fossbergstormyra til Millomriksen og tilbake til  Fossberget. Lett flatt turterreng,

Guide: Erik Norstad
Distanse: ca. 4 km

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør riksvei 24 til Gata og ta fylkesvei 224 mot Tangen ca 2,4 km og sving til venstre opp Fossbakka (skiltet).Kjør 1,2 km og sving til venstre og kjør ca 500m til parkering Fossberget.

Onsdag 9.mai kl.1800

Brynsåsen - Romedal
Vi går fra Kiwi – Tallholen – Lillevoll og under riksvei 3, videre på Kristian Lien-stien til Bårhus og Bratvolssberget og tilbake til Kiwi.

Guide: Erik Norstad og Arne Heimdal
Distanse: ca. 5k , noe bratt.

Veibeskrivelse/parkering:

Kjør til Romedal sentrum og parker utenfor Kiwi.

Onsdag 16.mai kl.1800

Harildstad – Vallset
Vi går fra Øvre Harildstad , hengebru over Starelva ved Kringlehullet, videre mot Evenrud, følger sti mot den gamle boplassen Elvestad. Retur samme vei.

Guide: Erik Norstad
Distanse:5 km, flatt

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør fylkesvei 224 fra Gata til Tangen i 5 km, parkering Harildstad øvre v/mjølkerampe.

Onsdag 23.mai kl.1800

Ilseng – Svartelvrunden
Vi møtes på Horne bru. Vi går forbi Starene Feltstasjon, langs Starelva der vi passerer en offerplass fra jernalderen. Ved Hagan kan vi skrive oss inn i turboka. Videre går vi nordover forbi Vestli og langs Svartelva til Løkenkvern bru. Så går vi på nordsiden av Svartelva vestover og stopper etter 300 m på en ny rasteplass fra 2017 som kalles «Snippen». Etter kaffepausen går vi mot Sløyfa/Skogstad/Grønvolden og kommer tilbake til Horne bru.

Guide: Hans Kroglund
Distanse: ca. 5 km

Veibeskrivelse/Parkering:
Oppmøte Horne bru.
Fra Hamar/Ridabu med bil til Ilseng sentrum
langs Ilsengvegen. Fra Stange forbi Jønsberg vg
skole langs Jønsbergvegen. Fra Romedal langs
Løkenvegen inn til Ilseng sentrum.

Onsdag 30.mai kl.1800

Espa - Lysjøen
Det blir det en kort tur langs Rondanestien og Pilegrimsleden og så blir det kaffe ved Lysjødammen. Det vil bli orientert om Gullverket, elva Lya, bosetting og historie, tennisbane og andre spennende ting på eiendommen Stange Almenning eier i Eidsvoll. Dette er ca 6000 da skog som ble kjøpt i 1902.

Guide: Even Sveen
Distanse: 3 km

Veibeskrivelse:
Kjør E6 sørover og sving av ved Strandlykkja og så møtes vi på parkeringa der. Samkjøring til Lysjødammen.

Onsdag 6.juni kl.1800

Åsengtajet - Vallset
Rundtur» fra Åsengtajet. Turen går om «Oledammen» - Amundrud-Mælum-Torsholen -Skredderstugua-Åsengtajet.

Guide: Øyvind Engen
Distanse: 5 km

Veibeskrivelse/parkering:
Fra Gata i Vallset:
Følg riksvei 24 opp Amundrudbakken og sving mot Åsvang. Kjør ca 2km til veikrysset Åsengtajet hvor det er P-plass.
Fra Romedal sentrum:
Følg Åsvangvegen til  Heknebykrysset, sving til høyre mot Amundrud, kjør 2,7 km til veikrysset Åsengtajet.
Fra Stange:
Kjør riksvei 24 til Vallset kirke, sving til venstre opp forbi kirka, kjør til Åsvangkrysset, ta til høyre og kjør til Heknebykrysset, sving til høyre og kjør 2,7 km til veikrysset Åsengtajet.

Onsdag 15.august kl.1800

Nygard – Vallset
Vi går den gamle Egebergveien til Langslepkoia og tar av der inn til Nygard, kafferast før vi fortsetter videre om Linder og tilbake til parkering.
Nygard er en gammel boplass.

Guide: Erik Norstad
Distanse: 6-7 km

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør riksvei 24 til Gata i Vallset og ta fylkesvei 224 mot Tangen. Kjør 6 km til avkjøringen til Brenna,kjør 1.5 km, ta til venstre og kjør Millomriksen 5-600m til parkering.

Onsdag 22.august kl.1800

Stenstigen – Vallset
Onsdag 7.mai 2003 arrangerte vi den første onsdagsturen, den gikk også på Stenstigen.

Gamle husmannsplasser med hamninger.

Guide: Knut Hval, Johan Refsahl
Distanse: 5-6 km , flatt, lett turterreng

Veibeskrivelse:

Kjør riksvei 24 til avkjøringen til Vallset kirke, sving inn på høyre side til parkering ved Romedal Almennings kontorbygg og selskapslokaler, Egrom.

Onsdag 29.august kl.1800

Kvennstugua – Vallset
Vi går fra Folkets Hus i Vallset, om Engelberg - Kvennstugua – «Katthølet» og tilbake til Folkets Hus. Kafferast i Kvennstugua.

Guide: Erik Norstad
Distanse: 4 km , noe bratt.

Veibeskrivelse: Kjør riksvei 24 til Gata, sving til høyre mot Tangen v/Joker-butikken. Kjør ca. 500m til Folkets Hus, høyre sida av vegen i et veidele. Parker der.

Onsdag 5.september kl.1800

Bjertingstadlunden
Vi går opp til husmannsplassen Raskerud før vi ender i Bjertingstadlunden
m/grilling og kulturinnslag. Kulturstiene spanderer grillmat,kaffe og kake. Noe bratt

Distanse: 4 km
Guide: Erik Norstad

Veibeskrivelse/parkering:
Kjør fylkesvei 224 fra Gata til Tangen i 5 km. Ta av krapp, bratt vei til venstre v/mjølkerampe opp til Harildstad Øvre.

Vallset Kulturstier / Styret / Støttemedlemskap / Kvennstugua / Smia / Skolestua / Stallen /Stabburet
Låven / Landhandelen / Landhandelen / Turstiene / Turer / Kart / Stifadder / Annet / Utleie - kontaktperson / Skåråsberget / Skogskapell / Kvennstuguteatret / Bildegalleri / Aktuelle linker / Stange kommune / UT.no / Turistforeningen